Het gebruik maken van de diensten van een accountant kan gezien worden als kostenpost maar ook als een indirecte investering in het bedrijf. Dit hangt af van de toegevoegde waarde van de accountant. Er zijn accountants die zich beperken tot het uitvoeren van de hoognodige taken maar er zijn ook financieel experts die meer letterlijk toegevoegde waarde kunnen bieden een bedrijf. Dit is zeker om iets aan te denken bij de keuze voor een geschikte accountant.

Waarom investeren in de diensten van accountants?

Veel ondernemers die besloten hebben om hun financiële administratie zelf te doen, komen snel op deze keuze terug. Het bijhouden van de bedrijfsboekhouding kost in de praktijk (te) veel tijd. Daarnaast kan deze taak niet uitgevoerd worden zonder iets van specifieke kennis hierover te hebben en maken de sterk aan verandering onderhevige fiscale regels het er niet gemakkelijker op. Er zijn dus genoeg redenen om te investeren in de diensten van accountants. Deze financiële experts kunnen veel werk uit handen nemen en ondernemers op administratief gebied voor een groot deel ontzorgen.

Denk hieraan bij het kiezen van een geschikte accountant

Er zijn een groot aantal accountants die hun diensten aanbieden. Er zit echter een groot verschil in dit aanbod. Er zijn accountants die zich “beperken” tot het verzorgen van belastingaangiftes en het controleren van de financiële administratie maar er zijn ook financiële experts die van veel grotere toegevoegde waarde voor een bedrijf kunnen zijn. Bij de wat meer servicegerichte organisatie zoals Stolwijk accountants kunnen ondernemers ook gebruik maken van de kennis van gespecialiseerde expert op gebieden als inkomsten- en vennootschapsbelasting, accountancy, pensioenadvies, loonadministratie en financiële dienstverlening. Het is zeker goed om hieraan te denken bij het kiezen van een geschikte accountant.

Accountants als persoonlijke financiële adviseur

Voor veel ondernemers is het een veilige gedachte dat betrokken accountants kunnen fungeren als een persoonlijke financiële adviseur. Hoewel Stolwijk een grote landelijk opererende organisatie is, behoort dit wel tot de mogelijkheden. Het is bij dit accountantskantoor immers mogelijk om aan een vaste contactpersoon uit de regio gekoppeld te worden. Deze persoon is uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen op de markt. Daarnaast maakt de beschikbaarheid van een overzichtelijk financieel dashboard het mogelijk om de financiële situatie van een bedrijf real time te volgen. Dit maakt het mogelijk om op ieder gewenst moment te overleggen met de vaste financiële relatiemanager. Hij of zij kan bedrijven voorzien van een financieel advies op maat en meedenken over eventuele kansen die de organisatie kan benutten. Alleen dat al is een investering in de diensten van een goede accountant waard!