Het kan zomaar zo zijn dat je wel eens gehoord hebt van een CIS-registratie. Veel mensen in Nederland hebben immers zo’n registratie in het Centraal Informatie Systeem. Een CIS-registratie is een databank waar verzekeraars van gebruik maken om het verzekeringsverleden van een persoon in te zien. De gevolgen van een CIS-registratie zijn niet groot. Dit is echter wél het geval als deze registratie is voorzien van een EVR-verwijzing.

Wanneer krijg je een CIS-registratie?

De stichting CIS is een belangenbehartiger voor verzekeraars. De organisatie houdt hiervoor onder andere een databank bij waarin het verzekeringsverleden van verzekerde personen wordt vastgelegd. Je krijgt een CIS-registratie als je een schadeclaim indient bij je verzekeringsmaatschappij. Het maakt hierbij geen verschil wie er schuld heeft van de schade. Het feit dat iemand een beroep heeft gedaan op de verzekering is voldoende om geregistreerd te worden in dit Centrale Informatie Systeem. Verzekeringsmaatschappijen maken gebruik van deze databank als er een verzekeringsaanvraag wordt ingediend. In dat geval wordt het verzekeringsverleden van de betreffende persoon gecheckt. Verzekeringsmaatschappijen raadplegen dit informatiesysteem om risico’s beheersbaar te maken en fraude tegen te gaan.

Wanneer hebben CIS-registraties gevolgen?

Over het algemeen hebben CIS-registraties géén gevolgen. Op het moment dat deze registratie is voorzien van een EVR-verwijzing is dat echter wel het geval. De letters EVR staan voor ‘Extern Verwijzingsregister’. In dit register is de zwarte lijst voor verzekeraars. Een persoon krijgt een EVR-verwijzing bij bijvoorbeeld ontzeggingen van de rijbevoegdheid. Daarnaast plaatst een verzekeraar een vertrouwelijke mededeling als de verzekerde ondanks aanmaningen zijn of haar premie niet betaalt of er volgens de verzekeringsmaatschappij sprake is van verzekeringsfraude.

Wanneer vervalt een vermelding Centraal Informatie Systeem?

Een vermelding Centraal Informatie Systeem zal gemiddeld 5 tot 8 jaar blijven staan. Dit kan echter per registratie verschillen. Als er sprake is van een ontzegging van de rijbevoegdheid zal de periode van deze registratie (in dit geval 5 jaar) pas ingaan na het verlopen van de rijontzegging. Het is uiteraard mogelijk om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die geregistreerd staan bij de stichting CIS. Hiervoor kan via de website van deze organisatie een inzageverzoek worden ingediend.

Laten verwijderen van CIS-registraties

Het is voor particulieren niet eenvoudig om een registratie in het Centrale Informatie Systeem te laten verwijderen. Alleen de instantie die verantwoordelijk is voor de CIS-registratie kan deze voordat de termijn verstreken is verwijderen. Dit maakt het voor particulieren dan ook geen eenvoudige opgave om dit voor elkaar te krijgen. Zij kunnen hiervoor dan ook niet bij de stichting CIS terecht. Het benaderen van de betreffende verzekeringsmaatschappij heeft in de praktijk ook niet veel zin, gezien het feit dat het vaak de verzekeringsmaatschappij zelf is die gekozen heeft om een feit vast te laten leggen als CIS-registratie met een EVR-verwijzing. Particulieren kunnen voor het laten verwijderen van CIS-registraties dan ook het beste terecht bij een advocatenkantoor dat hierin is gespecialiseerd. Een advocaat verzekeringsrecht kan een maatwerk begeleiding bieden bij de wens om een CIS-registratie te laten verwijderen in vorm van het geven van advies, het vertegenwoordigen van de verzekerde gedurende de contactmomenten met de verzekeringsmaatschappij en het behartigen van de belangen bij een eventuele juridische procedure.